Çelik Renovasyon - Rekonstrüksiyon Sistemleri

 

Manevi değere haiz yapıların yeniden inşa edilmesi için en etkin yöntemdir. Hem renovasyon (Yenileme) uygulamalarında, hem de rekonstrüksiyon (Yeniden inşa) uygulamalarında uygulandığı yapının hiç bir hasar görmemesi sağlanabilir. Özellikle yakın dönem tarihi yapılar için estetik anlamda karşıtlık yaratmayan bu sistem istenidiği anda sökülebilmesi ve söküm sonrasında yapıda hiç bir hasar bırakmaması ile çok kullanışlıdır. Tarihi değere sahip yapıların estetik detaylarını gözönünde tutmak, kullanım imkanlarının arttırmak yada daha etkin koruma sağlamak için uygulanan bu yöntem, uygulandığı yapıların değerlerine değer katmaktadır. Arkeolojik kazı alanlarında iksa işlemi için de kullanılabilmektedir.

Genel Kullanım Alanları:

- Kullanım İmkanlarının Arttırılmasında

- Güçlendirilmesinde,

- Daha etkin koruma ve kontrol imkanı sağlanmasında,

- Erken dönem Arkeolojik yapıların iksa ve güçlendirme işlemlerinde kullanılmaktadır.